Ученички парламент 2022/23.

 

Време

Реализације

Активности
СЕПТЕМБАР –     Упознавање са новим члановима парламента; бирање руководства ученичког парламента и представника за Школски одбор

–     Планирање активности поводом Дечје недеље

–     Уознавање ученика са извештајем о самовредновању квалитета рада установе

–     Упознавање ученика са извештајем о остваривању Годишњег плана рада школе

–     Актуелна питања

ОКТОБАР –     Реализација Активности у вези Дечје недеље

–     Упознавање са Планом заштите ученика од насиља за нову шк. годину, са Годишњим планом рада школе, са активностима Вршњачког тима.

–     Актуелна питања

НОВЕМБАР –     Предлози и активности у вези обележавања Дана школе

–     Актуелна питања

–     Обележавање Међународног дана толеранцијe (филм итд.) кроз промоцију прихватања различитости

ДЕЦЕМБАР  

–     Радионице: Вршњачка едукација на теме: Дискриминација, Електронако насиље

–     Актуелна питања

ЈАНУАР –     Договор о раду у другом полугодишту

–     Актуелна питања

ФЕБРУАР    –   Организовање активности поводом Дана заљубљених

–   Актуелна питања

МАРТ –     Вршњачка едукација: реализовање радионица на тему Ненасилне комуникације у одељењима нижих разреда

–     Чланови УП учествују са предлозима у избору уџбеника

–     Чланови УП учествују  у састављању изборних предмете у анкети за изборне предмете

–     Актуелна питања

АПРИЛ  

–     Радионице: Вршњачка едукацијана тему Реци не дроги, Tрговина  људима

–     Актуелна питања

МАЈ –     Учешће у организовању Спортског дана/Спортски дан посвећен безбедном и сигурном школском окружењу (фудбал, кошарка, одбојка, рукомет

–     Организација школских журки

–     Радионице: Вршњачка едукација

–     Учествовање у организација матурске вечери

–     Актуелна питања

ЈУН  

–     Анализа рада Ученичког парламента

–     Актуелна питања