Педагошки колегијум

Даница Парошки –  директор

Јована Ковачевић- стручно веће разредне наставе

Тајана Булајић- стручно веће језика, књижевности и комуникације

Предраг Хромиш- стручно већедруштвених наука

Јелена Шкундрић – стручно веће природних наука

Дубравка Буркерт- стручно веће уметности

Душан Кулић- стручно веће вештина

Оливера Рогановић- стручно веће дефектолога

Драгана Ковачевић- педагог

Биљана Марковић- психолог

Јована  Перовић-стручни актив за развојно планирање

Даница Влаховић- стручни актив за развој за школског програма

 

Председници одељењских већа

Први разред:  Милена Драгнић

Други разред: Мелита Милатовић

Трећи разред : Александра Ковачевић

Четврти разред: Весна Костелац

Пети разред: Марина Ратков

Шести разред: Исидора Бикицки

Седми разред: Тајана Булајић

Осми разред: Јелена Шкундрић

 

Стручна већа разредне наставе и стручна већа из области предмета

Стручно веће разредно-предметне наставе: Јована Ковачевић

Стручна већа из области предмета:

СВ језика, књижевности и комуникације: Тајана Булајић

СВ природних наука: Вида Вујачић

СВ друштвених наука: Предраг Хромиш

СВ уметност: Дубравка Буркерт

СВ вештина: Душан Кулић

СВ дефектолога: Оливера Рогановић

 

Стручни активи

Стручни актив за Развојно планирање:

 

Д. Ковачевић,

Б. Марковић – координатор

А. Ковачевић,

С. Шестовић,

(члан Савета родитеља),

(УП)

(члан Школског одбора)

Стручни актив за развој Школског програма:

 

Д. Ковачевић – координатор

Б. Марковић,

М. Ратков,

Д. Влаховић,

П. Хромиш,

Ж. Стијеповић