1.         Тим за самовредновање С. Фехер – координатор, Д. Влаховић, И. Бикицки, Н. Стевовић, Д. Ковачевић
2. Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Б. Марковић – координатор(психолог), Д. Парошки – директор, Б. Видовић, Д. Ковачевић – педагог, В. Гурановић,  Г. Комненић,  (УП),  М. Милидраговић (правник),  (СР), (ШО)
3. Стручни тим за инклузивно образовање Д. Ковачевић – координатор(педагог), Б. Марковић – психолог, логопед, В. Костелац, М. Ратков
4. Тим за професионалну оријентацију Г. Комненић – координатор, В. Вујачић, Р. Хорват , Б. Видовић
5. Тим за спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије О. Рогановић – координатор, Б. Марковић, Д. Ковачевић, Г. Комненић
6. Тим за промоцију и углед школе Д. Парошки , М. Милатовић – координатор, М. Драгнић, представници родитеља:
7. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе Т. Булајић – координатор, Д. Ковачевић, Б. Марковић, Ј. Ковачевић, Ј. Шкундрић, П. Хромиш, Д.Буркерт, Д Кулић, (савет родитеља), (УП),  (локална самоуправа)
8. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво М. Мокић – координатор, Ј. Перовић, Т. Перуновић, Б. Блечић
9. Тим за професионални развој Н. Стевовић – координатор, Д. Марковић, Д. Кулић