1.         Тим за самовредновање Данијела Бербер – координатор(прати акц.план за област из 2022/23), Д. Влаховић, А. Ковачевић – самовреднује и изражује и прати облати етос и подршка ученицима,  Д. Ковачевић – педагог
2. Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Б. Марковић – координатор(психолог), Д. Парошки – директор, Д. Ковачевић – педагог, Б. Видовић, , В. Гурановић,  Г. Комненић,  М. Милидраговић -(правник),  Дарија Периз (СР), Милена Драгнић (ШО), Маша Костић, Никола Глушац(УП)
3. Стручни тим за инклузивно образовање Д. Ковачевић – координатор(педагог), Б. Марковић – психолог, С. Симићевић, логопед, В. Костелац, М. Ратков, С. Радојчић
4. Тим за професионалну оријентацију Г. Комненић – координатор, В. Вујачић, Р. Хорват , Б. Видовић
5. Тим за спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије Ж. Стијеповић – координатор,  Б. Марковић, Д. Ковачевић, Г. Комненић, Милена Зец (СР)
6. Тим за промоцију и углед школе Д. Парошки , М. Милатовић – координатор,                М. Драгнић, представници родитеља – марјана Паповић
7. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе Т. Булајић – координатор, Д. Ковачевић – педагог, Б. Марковић – психолог, Ј. Ковачевић, Ј. Шкундрић, П. Хромиш, Д.Буркерт, Д Кулић, Бранка Познановић(савет родитеља), Николина Беговић(УП), Миља Кнежевић(ШО)
8. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво М. Мокић – координатор, Ј. Перовић, Т. Перуновић, Б. Блечић
9. Тим за професионални развој  Н. Стевовић – координатор, Д. Влаховић, Д. Кулић