Именовани су следећи чланови Школског одбора:

Представници локалне самоуправе

  1. Александра Елесин
  2. Мирјана Копривица
  3. Миља Кнежевић

Представници запослених

  1. Оливера Рогановић
  2. Даница Влаховић
  3. Милена Драгнић

Представници родитеља

  1. Дарија Периз
  2. Марјана Паповић
  3. Стеван Ференц