Историјат школе

Основна школа » Братствo јединство« у Врбасу,  основана је 1951. године под називом „Кињижи Пал” , а настава се изводила на мађарском језику. 1956. год. под називом „Трећа осмољетка” , школа изводи наставу на мађарском и српском језику. Од 1958. год. школа носи данашњи назив :„Братствo јединство” .