1. Марина Ратков – наставница српског језика

2. Маја Ускоковић наставник српског

3. Наташа Стевовић наставница биологије

4. Весна Гурановић наставник енглеског језика

5. Тајана Булајић наставник енглеског језика

6. Бојана Блечић наставница немачког језика

7. Фехер Сузана наставник енглеског језика

8. Тања Перуновић наставник ликовне културе

9. Ева Касаш наставник музичке културе

10. Драгана Ристић наставник музичке културе

11. Буркерт Дубравка наставник музичке културе

12. Александар Војновић наставник физике

13. Сабина Радојчић наставница физике

14. Радојчић Срђан наставник географије

15. Ненад Ркман наставник верске наставе

16. Исидора Бикицки наставник математике и физике

17. Шкундрић Јелена наставник математике

18. Наташа Биљна Дукић наставница биологије

19. Вида Вујачић наставник техничко информатичког образовања

20. Жељана Стијеповић дефектолог- наставник

21. Душан Кулић наставник физичког и здравственог васпитања

22. Хрутка Милан наставник физичког и здравственог васпитања

23. Бранко Видовић наставник информатике и рачунарства

24. Хорват Рожика наставник мађарског језика са елементима националне културе и дефектолог наставник

25. Славица Мали наставник русинског језика са елементима нациналне културе

26. Даница Влаховић наставник разредне наставе

27. Весна Костелац наставник разредне наставе

28. Милена Драгнић наставник разредне наставе

29. Славица Шестовић наставник разредне наставе

30. Мелита Милатовић наставник разредне наставе

31. Александра Ковачевић наставник разредне наставе

32. Jована Перовић наставник разредне наставе

33. Јована Ковачевић наставник разредне наставе

34. Габриела Комненић дефектолог наставник

35. Симићевић Светлана дефектолог наставник

36. Оливера Рогановић дефектолог наставник

37. Игор Бајагић наставник историје

38. Хромиш Предраг наставник историје

39. Милица Мокић наставник хемије