Критеријуми и елементи оцењивања у настави немачког језика
Принцип оцењивања из Ликовне културе
Енглески језик – критеријуми оцењивања у првом разреду
Енглески језик – критеријуми оцењивања у другом разреду
Информатика и рачунарство – критеријуми оцењивања постигнућа ученика од 5. до 8. разреда
Критеријуми оцењивања – Математика
Kритеријуми оцењивања ученика за наставни предмет Хемија
Критеријуми оцењивања – Биологија
Критеријуми оцењивања – Географија
Критеријуми оцењивања – Српски језик
Критеријуми оцењивања – Техника и технологија
Критеријуми оцењивања у настави Историје
Критеријуми оцењивања – Физика
Критеријуми оцењивања – Физичко и здравствено васпитање
Критеријуми оцењивања – Музичка култура
Критеријум оцењивања за ученика од 1. до 4. разреда