1. Мила Милидраговић секретар школе
2. Тијана Ћоровић финансијско рачуноводствене послове
3. Борис Секуловић референт за финансијско рачуноводствене послове