Озбиљни радови

На часовима Технике и технологије у нашој школи се раде захтевни практични радови. Практичан рад Луке Дмитрића: Израда модела струјног…

Опширније